Latest Entries
Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 54

Giao dịch Tôi ngắm nhìn nam nhân bệnh đến rời rạc xương cốt đang mở mắt trước mặt, còn hé miệng ra nở nụ cười, hắn nằm ở trên giường, trong đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh ánh sáng, sánh như bảo thạch. Bước qua từng bước từng bước nhỏ, lẳng lặng đứng trước … Tiếp tục đọc