Latest Entries
Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 51

Đêm bồi hồi Đầu mùa đông năm Tuyên Đức thứ mười ba, một trận tuyết rơi, lương thảo Bắc Hồ không kế, hai nước tức thì phát động chiến tranh. Mười vạn đại quân đóng tại biên cương phía bắc, chống chọi với bốn mươi vạn địch quân gót sắt của Bắc Hồ được ba … Tiếp tục đọc

Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 48

Mười bước giết một người Tôi sát ý đã quyết, dọc đường đi, cũng có hắc y nhân định cản trở, nhưng đều bị đại đao của tôi chém, hoặc chết hoặc bị thương, cũng có không chết không bị thương, chỉ có vận khinh công thoát khỏi, tuy là như thế, trên người của … Tiếp tục đọc

Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 47

Nở hoa (Hạ) Cuối dũng đạo là một chỗ ngoặt, chỗ góc ngoặt có một luồng ánh sáng nhạt xuyên tới, độ dốc đã gần như không còn, thế lăn của chúng tôi dừng lại, dìu nhau đứng dậy. Sau chỗ ngoặt là một lối đi dài, chỉ thoạt nhìn cũng là bốn phương thông … Tiếp tục đọc

Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 46

Nở hoa (Trung) Trên đường trở về, Phong Tiếu Thiên cứ đen mặt, cứ là tôi đoạt mất cô nương hắn thích không bằng. Chỉ có điều theo như tôi được biết, tên này mắt cao hơn đỉnh đầu, làm gì chịu để ý đến một cô nương tầm thường chứ? Thế nhưng những cô … Tiếp tục đọc

Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 45

Nở hoa Thắng bại đã định, Kim quản gia liền đi ra ngoài, lại đứng đằng trước nói một bài thơ. Tôi chỉ vào Vân Thu hỏi Đỗ Nhược: “Sao hắn lại đến đây?” Đỗ Nhược ngoảnh nhìn lại, nói rất lơ đãng: “Công tử đang nói Thu công tử à, chắc có lẽ là … Tiếp tục đọc